Traumaseksuologie en psychodrama individu

Traumaseksuologie en psychodrama versterken elkaar. In deze module ga je zelf actief aan de slag. Je integreert verschillende psychodrama-technieken in het werken met de modellen uit de Traumaseksuologie.

We richten ons hierbij vooral op individuele begeleiding (monodrama). Je oefent en ervaart zelf het effect. Zowel in je rol als begeleider als in de rol van je cliënt.

Voor wie?

Traumaseksuologen in opleiding

Wat levert het je op?

  • Je manier van werken met de modellen wordt krachtiger
  • Je creëert leerervaringen die beklijven

Wat gaan we doen?

We gaan de vloer op. Je leert dubbelen op de onderstroom en werken met rolwissel, voorwerpen en posities in de ruimte. Daarnaast besteden we aandacht aan innerlijk waarnemen, waarnemen van de ander en waarnemen in interactie. Je leert werken met beeldspraak, metaforen en stiltes.

Met psychodrama komen de modellen tot leven wat het leerrendement voor de cliënt versterkt.

Werkwijze

We werken met casuïstiek en leervragen uit jullie dagelijkse praktijk. Het werken met de modellen uit de Traumaseksualiteit staat centraal. Samen kijken we op welke manier psychodrama–technieken jouw manier van werken met de modellen kunnen verdiepen. Naast veel oefenen en ervaren, ruimen we ook tijd in voor theorie en reflectie.

Voorwaarden

Je hebt de basisopleiding met een voldoende resultaat afgesloten en werkt in je eigen praktijk met slachtoffers van seksueel misbruik.

Wil je meer weten? Bel of mail ons dan sturen we je het volledige opleidingsprogramma.