Wat is psychodrama?

Psychodrama is een ervaringsgerichte, verdiepende en actiegerichte manier van begeleiden. Spelenderwijs kom je tot de kern en ontstaat er ruimte om te experimenteren met ander gedrag.

Een deelnemer verwoordde het als volgt:

“Psychodrama vind ik een krachtige, bevrijdende en efficiënte methode. Krachtig door de directheid. Bevrijdend voor zowel de cliënt als begeleider door het speelse én verdiepende karakter. Efficiënt omdat je sneller dan met alleen praten tot de kern komt.”

Psychodrama zet je direct in beweging en werkt door in je dagelijkse leven.

Doen, ervaren en reflecteren

Praat je over je ervaring of leervraag, dan zit je in je hoofd. Wanneer je speelt, ben je in het moment. Je komt los van het denken; je doet en je ervaart. Dat wat onder de oppervlakte diep van binnen verborgen ligt, wordt zichtbaar en voelbaar. En dit is juist zo belangrijk voor herstel van seksueel misbruik en andere vormen van machtsmisbruik en emotionele verwaarlozing.

De methode werkt krachtig omdat je nieuwe inzichten daadwerkelijk ervaart, je reflecteert op je handelen en experimenteert met nieuw gedrag.

Integratie met andere begeleidingsmodellen

Psychodrama is een systemische en drie driedimensionale manier van begeleiden. De methode is goed te combineren met modellen uit andere psychologische stromingen, familieopstellingen en opstellingen uit de Traumaseksuologie.

Met psychodrama komen modellen tot leven wat het leerrendement voor de cliënt versterkt.

In de groep en in individuele begeleiding

Psychodrama werkt het meest effectief in een groep. Doordat deelnemers een actieve bijdrage leveren (bijvoorbeeld door het vervullen van rollen) in het uitwerken van elkaars leervragen, is het rendement voor iedereen hoog. Psychodrama werkvormen en technieken kun je ook goed gebruiken in individuele begeleiding zoals (loopbaan)coaching, counseling en therapie.

Wil je meer weten of het een keer ervaren?

Bel of mail ons gerust.